Disclaimer

Undiscovered besteedt uiterste zorg en aandacht aan het samenstellen en onderhouden van deze website en tracht informatie zo volledig mogelijk, betrouwbaar en juist weer te geven. Desondanks kan het voorkomen dat de aangeboden informatie onjuistheden en onvolkomenheden bevat. Undiscovered aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. We behouden ons het recht de gegevens op deze website te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, en bieden geen garantie dat de website ononderbroken functioneert.

Undiscovered sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade, van welke hoedanigheid dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze website, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. Tevens is Undiscovered in geen geval aansprakelijk voor schade die gelegen wordt als gevolg van het gebruik en verspreiden van informatie verstrekt via deze website.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites die niet eigendom zijn van Undiscovered dienen enkel ter informatie voor de gebruiker van deze website. We geven geen garantie voor het functioneren, de toegankelijkheid en volledigheid van de desbetreffende websites. Undiscovered aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud aangeboden op dergelijke websites.

Alle rechten berusten bij Undiscovered, tenzij anders aangegeven. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Undiscovered, in enige vorm of enige wijze, worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt.